Türkiye Cumhuriyeti

Şanhay Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN "ASKERLİK DURUM BELGESİ" ALMA İMKANI, 27.12.2013

Askerlikle ilişkisi olmayan vatandaşlarımıza, e-devlet kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr) "Askerlik Durum Belgesi" çıktısı almaları ve bu belgeyi talep eden makamlara sunma imkanı verilmiştir.

E-devlet kapısı üzerinden alınan sözkonusu belge, ilgili makamların imza ve mührünü taşıyan askerlik durum belgesi ile aynı hukuki niteliğe sahip olacaktır. İlgili makamlar, e-devlet kapısında yer alan "Askerlik Durum Belgesi Doğrulama Hizmetini" kullanarak ilgili kişinin vatandaşlık numarası ile belgenin barkod numarasını eşleştirmek suretiyle, başvuruda bulunanlarca ibraz edilen ve barkod numarası taşıyan Askerlik Durum Belgesini geçerli kabul edebileceklerdir.