Türkiye Cumhuriyeti

Şanhay Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Zorunlu Genel Sağlik Sigortasi Uygulamasi Hakkinda Duyuru , 06.02.20125510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun“ çerçevesinde 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir.

 

Genel sağlık sigortası Kanun gereği “zorunlu” olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de ikamet eden herkes 5510 sayılı Kanunun belirlediği şartlar içerisinde genel sağlık sigortalısı olmak ve Kanunun belirlediği şartlar çerçevesinde prim ödemek durumundadır.

 

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları bakımından ise istisna getirilmiştir.

 

Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan bilgi notuna  http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737/GSS_SORU_VE_CEVAPLAR_20120123.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737 adresinden ulaşılması mümkündür. Notun 36 ila 43. maddeleri yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yöneliktir.

 

Görev bölgemizde (Anhui, Jiangsu, Şanghay, Zhejiang) yaşayan; ancak ikamet adresini henüz Çin’e aldırmamış olan Türk vatandaşlarının ileride bir sıkıntıyla karşılaşmamak bakımından, bu işlemi ivedilikle yaptırmalarında yarar görülmektedir. Adrese kayıt sistemi hakkındaki Başkonsolosluğumuz duyurusuna http://sanghay.bk.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=129449 adresinden erişim sağlanabilir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.