Türkiye Cumhuriyeti

Şanhay Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Çin’de Çalişan Yabancilarin Sosyal Güvenlik Haklarindan Yararlanabilmelerine Olanak Sağlayan Yeni Yönetmeliğe İlişkin Duyuru , 10.10.2011Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çin’de çalışan yabancıların 15 Ekim 2011 tarihinden itibaren Çin vatandaşları için geçerli olan sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmelerine olanak sağlayan bir yönetmelik yayımlamıştır.

Buna göre, bugüne kadar sadece kendileri veya işverenleri tarafından satın alınan özel sigortadan faydalanabilen kapsamında olabilen Çin’de çalışan yabancılar, anılan tarihten itibaren emeklilik, sağlık, iş kazası, işsizlik ve doğum sigortası olmak üzere beş çeşit sosyal güvenlik planından yararlanabileceklerdir.

Sözkonusu yeni uygulama çerçevesinde yabancı çalışanlar ve işverenlerinin, Çin vatandaşları için olduğu gibi sosyal güvenlik primi ödemeleri gerekmekte olup, prim oranlarının çalışanlar için maaşlarının %11’i, işverenler için ise %37 olduğu belirtilmektedir.

Yeni uygulamadan yararlanacak yabancılar için işverenleri tarafından, çalışma izni başvurusunu takip eden 30 gün içinde sosyal güvenlik başvurusunda bulunulması gerektiği, bunun istisnasının, Çin ile sosyal güvenlik anlaşması imzalamış ülkelerin vatandaşları olduğu ayrıca kaydedilmektedir. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik alanında imzalanmış bir anlaşma bulunmamaktadır.

Öte yandan, yönetmeliğe göre emeklilik yaşından önce (erkekler için 60, kadınlar için 55) Çin’den ayrılacak yabancıların emeklilik sigortası katkılarını geri alabilmeleri de mümkün olabilecektir.

Bahsekonu yönetmeliğin Çince ve İngilizce metinleri ekte sunulmuştur.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. 

İlgili Dosyalar :

- Interim Measures for the Participation in Social Insurance of Foreigners Employed in China

- Chinese