Türkiye Cumhuriyeti

Şanhay Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışından Türkiye’ye Getirilen Kara Taşıtları Ile İlgili Olarak Geçici İthalat Rejimi Hakkında Duyuru , 12.05.2011Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızca Türkiye’ye getirilecek kara taşıtlarının Türkiye’ye geçici ithali konusunda Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’ndan alınan yazıda aşağıdaki hususlara değinilmektedir:  

- Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen kara taşıtlarına ilişkin işlemleri düzenleyen Gümrük Genel Tebliği 22 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

- Bu Tebliğ hükümleri uyarınca, geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkı yalnızca Türkiye Gümrük Bölgesi’nin dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır. Bu bağlamda, bir kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik sayılabilmesi için kişinin:

    - Yabancı bir ülkede ikametinin bulunması ve            
    - 1 yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen Türkiye dışında bulunması   gerekmektedir.  

- Bu şartları haiz kişilerce Türkiye’ye getirilecek taşıtlara en fazla 180 gün geçici ithalat süresi tanınmaktadır.   - Yurtdışından emekli olan kişiler için bu süre en fazla 1 yıldır.  

- Öte yandan, anılan Tebliğ’e eklenen bir hüküm uyarınca, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye kara taşıtı getiren kişinin beraberinde taşıtı olmaksızın geçici olarak Türkiye’den çıkış yapması da kolaylaştırılmış bulunmaktadır.  

Bu çerçevede, ilgili kişinin, Türkiye’ye girişte pasaportuna kaydedilen taşıtını yurtdışına beraberinde çıkartmadan veya gümrük denetimine bırakmadan Türkiye dışına geçici olarak çıkışı, gümrük idaresinin uygun görüşü ile ilgili kişiden, taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına dair bir taahhütname alınması şartına bağlanmıştır. Sözkonusu taahhütnamenin örneği ekte sunulmuştur.   

Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Taahhütname örneği