Türkiye Cumhuriyeti

Şanhay Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Japonya’nın Biyometrik Pasaport Uygulaması , 09.03.2011

Japonya’nın Biyometrik Pasaport Uygulaması

 

          Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün  (ICAO) üye ülkelerce 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yalnızca makinede okunabilir pasaport tanzim edilmesine ilişkin tavsiye kararına atıfla, Japonya’nın 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren sınırlarında ek önlemler alacağı belirtilmiştir. 

 

          Bu çerçevede, eski tip diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportların Japonya’nın sınır kapılarında daha dikkatli incelemelere tabi tutulacağı, bu nedenle sadece eski tip pasaport hamili vatandaşlarımızın sınırdan daha rahat geçebilmelerini teminen Japon Temsilciliklerinden vize almalarında yarar görüldüğü bildirilmiştir. 

 

         Japonya’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.