Dövizle Askerlik Başvurusu Hakkinda

Şanhay Başkonsolosluğu 22.01.2019

T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde durdurulmuş olan dövizle askerlik başvurularının alınmasına yeniden başlanmıştır.

Başvuru Şartları:

Dövizle Askerlikle ilgili olarak 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-1’inci maddesinin, 3 Ağustos 2018 (dahil) tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “ 7146 sayılı, Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda yapılan Kanun değişiklikleri neticesinde;

1. Çin’de oturma ve çalışma izni ile
işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statüsü ile bulunuyor olmak.

2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak.

3. Türkiye’de geçen süreler (Türkiye’ye yapılan kısa süreli ziyaret günleri çıkarılmalı) hariç toplam en az
3 yıl süreyle (1095 gün) yurtdışında çalışmış olmak,

4. 2.000 Avro karşılığı 2290.60 ABD Doları + banka transfer masrafı*
konvertibl döviz miktarını temsilciliğimize nakit olarak tek seferde ödemek. (Sözkonusu tutar 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir)

(2019 yılı için belirlenen banka transfer ücreti Başkonsolosluğumuz için 80 ABD Dolarıdır
. Sözkonusu transfer ücreti, işlem yapılan temsilciliklerimize göre farklılık göstermektedir.)

5. Başvuru sırasında yabancı ülkelerde sahip olduğu işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statüsünü muhafaza etmek.

6. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri 38 yaş sınırı kaldırılmıştır.

7.Yeni yasa çerçevesinde Yükümlülere Millî Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma şartı getirilmiştir.

Dövizle askerlik hizmeti başvuru şartlarını sağlayan yükümlüler, öncelikle Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı Kullanım Kılavuzu’nda anlatılan uzaktan eğitimi tamamlamaları daha sonra Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. Uzaktan eğitim tamamlanmadan ve başvuru için gerekli belgeler eksiksiz olarak ibraz edilmeden başvurunun işleme alınması mümkün olamamaktadır.
Uzaktan Eğitim portalının adresi: https://dovizle.msb.gov.tr

Uzaktan eğitimini tamamlayan yükümlülerin, Başkonsolosluğumuza aşağıdaki belgelerle şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Dövizle Askerlik Başvuru Dilekçesi

2. Firma Faaliyet Belgesi (İşverenler için: CCPIT’den İngilizce tercümesiyle birlikte onaylatılmış nüshası - Çalışanlar/İşçiler için: Bir adet fotokopisi) (Business License/

营业执照)

3. İşçi/Çalışanlar için:
Çalıştığınızfirma/kurum ile aranızda imzalamış olduğunuz sözleşme (yerel noterden onaylattırılması gerekmektedir.) /Eğer firma sahibi iseniz
firmanın size ait olduğunu ve

işyerini fiilen çalıştırdığınızı
kanıtlayan belgeler (belgeler İngilizce tercümesi ile CCPIT’den onaylattırılmış olmalıdır)

4.İşçi/çalışanlar için:
Çalıştığınızfirmada/kurumda işe başlama tarihini, ne kadar süredir çalıştığınızı ve görevinizi belirten,firmanın/kurumun antetli kağıdına yazılmış ve imzalanmış ve mühürlenmişreferans mektubu/İş yazısı(İşverenler için:
CCPIT onaylı) (Employment Certificate) (Türkçe veya İngilizce)

5. İşçi/Çalışanlar için: Çalıştığınız yıllar içinde tüm aylar için maaşınızın ödendiğine ilişkin maaş bordrosu veya maaşınızın hesabınıza yattığına dair banka dekontları-

所有工作过得该单位的工资收入证明

6. Çalışma izin belgesi (alien employment permit/foreigner’s work permit) aslı/asılları ve fotokopisi

7. İkamet izinlerinin bulunduğu e
ski ve yeni T.C. p
asaportunun/yabancı pasaportlarının aslı

veişlem görmüş bütün sayfalarının ‘orijinal boyut’ fotokopisi
(oturum izin belgesi vevizeler ilegiriş çıkış mühürlerinin bulunduğu bütün sayfalar)

8. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi -
身份证原件和复印件1

9.Askerlik durum belgesi (E-devlet kapısından barkodlu belge olarak çıktısını alabilirsiniz. Eğer e-devlette görülemediyse, askerlik durumunuzu bağlı bulunduğunuz askerlik şubesini arayaraköğrenmenizve Başkonsolosluğumuza sözlü olarak iletmeniz yeterli olacaktır.)
  1. .En son mezun olduğunuz okuldan alınan mezuniyet belgesi ve bir fotokopisi.( E-devlet kapısından barkodlu belge olarak da çıktısını alabilirsiniz)

11. Yurda giriş çıkış tarihlerini gösteren belge (E-devlet kapısından barkodlu belge olarak çıktısını alabilirsiniz)

12. 4 adet fotoğraf

Ödeme:

Dövizle askerlikten yararlanma şartlarını taşıdıkları Başkonsolosluğumuzca tespit edilen yükümlülerin ödemeleri Başkonsolosluğumuzca 2370.60 ABD Doları olarak nakit

tahsil edilecektir. Söz konusu ödeme miktarı 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerlidir.

Ek Bilgiler:
  1. ” internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden öğrenilebilir.

Atatürk

Hüseyin Emre Engin Consul General
Monday - Friday

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received every weekday between 09.30 and 12.30.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day