25 Yaşını Doldurmamış Öğrencilere "harçsız Pasaport" İşlemleri

Şanhay Başkonsolosluğu 02.06.2016

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun Md. 85/b ve Md. 85/h hükümleri uyarınca, yurtdışında okuyan öğrencilerimizin yararlanabilecekleri “harçsız pasaport” imkânına dair bilgiler ve uygulama esasları aşağıda sunulmuştur.

I) GENEL ESASLAR:

“Harçsız pasaport” imkânından yararlanılabilmesi için, yurtdışında öğrenim görülen eğitim kurumundan alınacak öğrenci belgesinin ibrazı gerekli olacaktır.

Yurtdışında herhangi bir kurs, seminer, sertifika tamamlama, bağımsız staj vb. çalışma yapan vatandaşlarımızın “harçsız pasaport” imkânında yararlanmaları mümkün değildir.

“Harçsız pasaport” uygulamasında, pasaport cüzdan bedeli her halükarda tahsil edilmektedir.

II) 25 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLANLAR:

Kapsam: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim öğrencileri.

Şartlar: Oturum izni sağlayan herhangi bir vize türü temelinde yurtdışında ikamet ediyor olmak. (Örneğin, ailesiyle birlikte yurtdışında yaşayan küçükler veya öğrenci vizesiyle okuyanlar veya çalışma izni temelinde ikamet ediyorken bir yandan da öğrenim görenler vb.)

Uygulama esasları:

a) Reşit olmayanlar için en fazla beş yıl geçerli pasaport düzenlenecektir.

b) Reşit olanlar için, 25 yaşını dolduracakları tarihe kadar geçerli pasaport düzenlenecektir.

III) 25 YAŞINI DOLDURMUŞ OLANLAR:

Kapsam: Yurtdışına münhasıran öğrenim amacıyla gitmiş olan öğrenciler.

Şartlar:Öğrenci vizesi temelinde yurtdışında oturum izni almış olmak.

Uygulama esasları:

a) 6 aydan az öğrenim süresi için 6 aylık pasaport harcı muafiyeti,

b) 6-12 ay arası öğrenim süresi için 1 yıllık pasaport harcı muafiyeti,

c) 12 aydan fazla öğrenim süresi için 2 yıllık pasaport harcı muafiyeti tanınacaktır.

ç) Bu gruba dahil 25 yaşını doldurmuş öğrenciler, harç muafiyeti tanınan dönemden daha uzun süreli pasaport talep etmeleri halinde, hak ettikleri sürenin dışında kalan süre için gerekli olan harcı ödedikleri takdirde, talep ettikleri süre kadar geçerli pasaport alabileceklerdir.

Saygıyla duyurulur.

Atatürk

Hüseyin Emre Engin Consul General
Monday - Friday

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received every weekday between 09.30 and 12.30.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day