Önemli/bedelli Askerlik Uygulaması İle İlgili Duyuru

Şanhay Başkonsolosluğu 24.12.2014

1) Milli Savunma Bakanlığı-Askeralma Dairesi Başkanlığından (MSB-ASAL) alınan bir yazıda, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 6582 Sayılı Kanun’un, 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu çerçevede, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen Geçici 52. Madde ile “Bedelli Askerlik Uygulaması”na başlandığı bildirilmektedir.

2) 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 52. Maddesi çerçevesinde “Bedelli Askerlik Uygulaması”, 01 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanlardan, her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamışlar veya her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılıp yaş şartını taşıyanlar ile herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulanları kapsamaktadır.

3) Yukarıdaki şartları taşıyan ve bedelli askerlik yapmak isteyen görev çevremizde yaşayan yükümlülerin bu taleplerini ilişikte sunulmuş olan dilekçe ve nüfus cüzdanının aslı ile birlikte en geç 13 Şubat 2015 tarihine (bu tarih dahil) kadar Başkonsolosluğumuza iletmeleri ve yine bu süre içinde askerlik bedeli olan 18.000 TL’sının (veya yurtdışından yapılan havalelerde TCMB döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar dolar, avro gibi konvertibl yabancı ülke parasını) tamamını peşin olarak ödemesi gerekmektedir.

Kanun’un öne sürdüğü süreler içinde hem başvurular hem de ödemeler yapılmış olmalıdır. Aksi halde zamanında işlemlerini tamamlayamayanlar bedelli askerlik kapsamından faydalanamayacaklardır. Başvuru ve ödeme tarihleri hiçbir mazeret sebebiyle geciktirilmeyecektir.

Yükümlüler, Nüfus Cüzdanlarıyla ve başvuru dilekçeleri ile birlikte Misyonlarımıza başvuracaklardır. Başkonsolosluğumuzca “Yurt Dışı Bedel Ödeme Belgesi” düzenlenecektir. Bu belge alındıktan sonra bankadan havale yapılacaktır.

Bankadan alınacak 3 adet dekont Misyonumuza teslim edilecektir.

Dekontun Açıklama kısmında:

Ödemenin Bedelli Askerlik hizmeti karşılığı olduğunu belirtir açıklama

TC Kimlik No

Ad Soyad

Doğum tarihi gün/ay/yıl

Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe

Ödenen bedel yazılacaktır.

Askerlik bedelinin yatırılacağı banka hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Ancak ödeme, Başkonsolosluğumuzca bedel ödeme belgesinin düzenlenmesinden sonra yapılacaktır.

Banka Hesabı: “Savunma Sanayii Destekleme Fonu” adına;

T. Halk Bankası IBAN No (TL) TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83

T.C. Ziraat Bankası IBAN No (TL) TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38

T. Vakıflar Bankası IBAN No (TL) TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00

4) Başvuruları tamamlanan yükümlülerin belgeleri, en kısa sürede Başkonsolosluğumuzcabağlı bulundukları askerlik şubelerine gönderilecektir. Askerlik Şubelerince yükümlüler için düzenlenecek ve Başkonsolosluğumuza gönderilecek “Bedelli Askerlik Hizmet Belgesi” başvuru sahiplerine teslim edilecektir.


Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Related Documents

Dilekçe.docx

Dilekçe.docx

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received only on mondays, wednesdays and fridays. On these days, Consulate staff starts distributing queue numbers to the applicants at 08.30 o'clock (at Floor-1). Visa applications are then received between 9.30-12.30 o'clock according to the queue numbers. For holidays in 2014, please click the "Contact" icon.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day