2014 Cumhurbaskanligi Secimi

Şanhay Başkonsolosluğu 23.06.2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

T.C. ŞANHAY BAŞKONSOLOSLUĞU’NUN DUYURUSU

(13 HAZİRAN 2014)

1) Başkonsolosluğumuz görev bölgesini oluşturan Şanghay şehri ile Anhui, Jiangsu ve Zhejiang Eyaletleri’nde ikamet eden vatandaşlarımız, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkonsolosluğumuzda ya da ülkemizdeki gümrük kapılarında oy kullanabilecektir.

2) Gerek Başkonsolosluğumuzda gerek gümrük kapılarında oy verebilmek için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”nde kayıtlı olmak gerekmektedir.

3) Şanghay şehri ile Anhui, Jiangsu ve Zhejiang Eyaletleri’nde ikamet eden vatandaşlarımızın, yurtdışı seçmen kütüğünde yer alabilmeleri için Başkonsolosluğumuzda “Adres Beyan” işlemi yaptırmaları zorunludur. Adres beyanı şahsen veya posta yoluyla yapılabilmektedir. Şahsen yapılacak başvurularda nüfus cüzdanının ibrazı yeterlidir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda ise, nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte aşağıdaki dilekçenin doldurularak Başkonsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Adres Beyan işlemini yaptırmış olan vatandaşlarımız, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını www.ysk.gov.tradresinin “Yurtdisi Seçmen Sorgulama” bölümünden şimdiden kontrol edebilirler.

4) “Yurtdışı Seçmen Kütüğü” 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 08.00’de www.ysk.gov.tradresinde ilan edilmeye başlayacak ve 9 Temmuz 2014 Çarşamba mesai saati bitimi itibarıyla ilana son verilecektir.

Vatandaşlarımızın, yurtdışı seçmen kütüğünde yer alıp almadıklarını ve kendileriyle ilgili bilgilerin doğruluğunu 2-9 Temmuz 2014 tarihleri arasında www.ysk.gov.tradresi üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir.

Bu kontrol sonucunda:

a) Seçmen niteliği taşıdığı ve yurtdışında yerleşik olduğu halde ya da daha önce adres beyanı yapmış olmasına rağmen yurtdışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayan seçmenlerin;

b) Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenlerin, başvurularını yenilemek ve durumlarını bildirmek amacıyla şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kayıt veya değişiklik için postayla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İlân edilen yurtdışı seçmen kütüğüne, seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ancak kendileriyle ilgili olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan veya ilçe seçim kurulları ya da konsolosluklar aracılığıyla yazılı olarak yapılacaktır. Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları ile, süresinde yapılmayan itirazlar incelenmeyecektir. Kimliğin ispatında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmeyecektir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kullanılamayacaktir.

Yerleşim yeri yurtdışında olup da, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan ve ilan süresi (2-9 Temmuz) içinde herhangi bir nedenle Turkiye’de bulunan vatandaşlarımızın kütüğe kaydı, Adres Beyan Formu’nu (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11) “Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına” doğrudan vermeleri ya da “ilçe seçim kurulları” aracılığıyla iletmeleri halinde yapılacaktır.

9 Temmuz 2014 mesai bitiminden sonra yurtdışı seçmen kütüğüne ilişkin olarak yapılan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

5) Cumhurbaşkanlığı seçimi için ülkemizdeki gümrük kapılarında aşağıdaki tarihlerde oy kullanılması mümkün olacaktır.

Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi : 26 Temmuz 2014 - 10 Ağustos 2014

Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi : 17 Ağustos 2014 - 24 Ağustos 2014

6) (Başkonsolosluğumuzdaki oy verme gün ve saatleri gibi) Seçimlerle ilgili diğer ayrıntılar kesinleştikçe, Başkonsolosluğumuzun websayfasında yayınlanmaya devam edilecektir. (http://sanghay.bk.mfa.gov.tr).

Vatandaşlarımızın websayfamızı düzenli aralıklarla ziyaret etmeleri,Başkonsolosluğumuzun duyuru ve faaliyetlerindenvakitlice haberdar olmaları bakımından önem taşımaktadır.

7) Başkonsolosluğumuz görev bölgesini oluşturan Şanghay şehri ile Anhui, Jiangsu ve Zhejiang Eyaletleri’nde ikamet eden vatandaşlarımız seçimler hakkında olabilecek sorularını resmi e-posta adresimize (consulate.shanghai@mfa.gov.tr) iletebilirler.

Saygıyla duyurulur.

******************************

POSTAYLA ADRES BEYANI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C ŞANHAY BAŞKONSOLOSLUĞUNA

Ben ………………………………………………(T.C. Kimlik No:…………………………)

aşağıda adresini sunduğum eve …………………. tarihinde tasindigimi ve sözkonusu adreste

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

adlı aile fertlerimin de benimle birlikte yaşadığını/yalnız yaşadığımı beyan ederim.

Ad-Soyad-imza

Tarih

Adres (Çince karakterlerle):

Adres(Pinyin):

Ev telefonu:

iş telefonu:

Cep telefonu:


Atatürk

Hüseyin Emre Engin Consul General
Monday - Friday

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received every weekday between 09.30 and 12.30.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day