***yeni***acil Durumlar Ve Konsolosluk Hizmetleri

Şanhay Başkonsolosluğu 19.08.2013

BAŞKONSOLOSLUK OLARAK KİMLERE YARDIM EDEBİLİRİZ?

Başkonsolosluğumuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yardım edebilir.

SİZE NASIL BİR DESTEK SAĞLARIZ?

1) Mesai saatleri dışında ya da tatil günlerinde olağanüstü ve acil durumlarla karşılaştığınızda 7 gün 24 saat hizmet veren Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz: 0090-312-2922929.

Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafınıza gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi anında yapabilmekte; gereken hâllerde, konuyu anında bizim ve Bakanlık ilgili biriminin dikkatine sunmaktadır. Bu doğrultuda temsilciliğimizce derhal devreye girilecek ve tarafınızla doğrudan temasa geçilecektir.

2) Pasaportunuzu kaybetmeniz ya da çaldırmanız hâlinde Türkiye’ye dönüş için geçerli olmak üzere size geçici pasaport düzenleyebiliriz. Daha ayrıntılı bilgi için: http://sanghay.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=159956

3) Karşılaştığınız olağandışı durumla alakalı olarak yardım veya destek talebinde bulunmanız hâlinde, yerel makamlarla ve/veya Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişiminize yardımcı olabiliriz.

4) Yurtdışında yerel makamlarca hürriyetinizin kısıtlanması (gözaltına alınma, tutuklanma, hüküm giyme) gibi durumlarda, talep etmeniz hâlinde ve Çin’le aramızdaki Konsolosluk Anlaşması hükümlerine uygun olarak, sizinle en kısa sürede temasa geçebilmek için gerekli girişimlerde bulunuruz. Tutuklandığınız takdirde bu durumunuzun ilgili Türk temsilciliğine bildirilmesini şahsen talep etmeniz gerektiğini unutmayınız.

5) Yurtdışında karşılaştığınız olağandışı durum ve/veya yerel makamlarca hürriyetinizin kısıtlanması (gözaltına alınma, tutuklanma, hüküm giyme) hakkında, talep etmeniz hâlinde, yakınlarınız ya da akrabalarınızla temasa geçeriz.

6)Akrabaların yurtdışında vefatı, kayıp kişilerin bulunmasıgibi durumlardayerel makamlar nezdinde girişimler yaparız. Ülkemizde konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm hâlinde gerekli takibi yaparız.

7) Maddi açıdan zor duruma düşmeniz hâlinde yakınlarınızın size para transfer etmesine yardımcı olabiliriz.

8) Yerel avukatlar, hastaneler, doktorlar, noterler ve tercüme büroları gibi gerekli olabilecek kişi ve kurumların iletişim bilgilerini size verebiliriz.

9) Bulunduğunuz ülkede doğal afet gibi durumların ortaya çıkması ve güvenlik durumunun bunu gerektirmesi hâlinde Türk vatandaşlarının ülkeden çıkartılmaları için gerekli tedbirleri alırız.

BAŞKONSOLOSLUK OLARAK NE YAPAMAYIZ?

1) Geçerli vizenizin olmaması ve/veya geçerli bir pasaporta sahip bulunmamanız durumunda sizin yabancı bir ülkeye girişinizi sağlayamayız.

2) Yabancı ülkelerin sınır kabul, göç ve ikamet politikalarına karışamayız.

3) Olağan konsolosluk hizmetlerimizde (pasaport, nüfus, noterlik, vatandaşlık, askerlik, evlilik kaydı vb.) mevzuatımızda yer almayan uygulama yapamayız.

4) Şahsi anlaşmazlıklarda (mülkiyet, işçi-işveren anlaşmazlıkları, ticari ihtilaflar vb.) taraflardan biri lehine devreye giremeyiz.

5) Yerel mevzuat ve uygulamalar hakkında size yönlendirmede bulunabiliriz; ancak, size doğrudan hukuki danışmanlık hizmeti veremeyiz.

6) Sizin adınıza avukat tutup doğrudan dava takibi yapamayız. Buna karşın, size yardımcı olabilecek kişilerin (örneğin avukat ya da tercüman) iletişim bilgilerini size verebiliriz.

7) Suçun araştırılması sürecine dahil olamayız.

8) Kayıp kişileri fiilen arayamayız.

9) Sizi hapisten çıkartamayız. Ancak, hakkınızdaki adli süreçle ilgili olarak şikayetleriniz varsa bunları yerel makamların dikkatine getiririz.

10) Adli sürece yargı bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde müdahale edemeyiz. Ancak, hakkınızdaki dava sürecini yerel makamlar kanalıyla yakından takip ederiz.

11) Borçlarınızı veya faturalarınızı ödeyemeyiz. Size borç para verebileceğimiz bir kamu kaynağı bulunmamaktadır.

12) Size iş bulamayız. Sizin adınıza iş anlaşmaları yapamayız.

13) Sizin için seyahat planlaması yapamayız. Özel işlerinizin takibinde yardımcı olamayız. Bankada hesap açılması, cep telefonu hattı alınması vb. özel isleriniz için bir görevlinin size eşlik etmesini sağlayamayız.

15) Hastanelerde, bulunduğunuz ülke vatandaşlarına sağlanandan daha iyi bir sağlık hizmeti almanıza yardımcı olamayız.

16) Reşit yaştaki çocuklarınız ve/veya yakınlarınız hakkındaki şahsi bilgileri, onların izni olmadan sizinle paylaşamayız.

17) Adınıza öğrenci yurtlarında kalmak için başvuruda bulunamaz, ev sahipleriyle kira kontratı imzalayamayız.

18) Hapishanelerde, bulunduğunuz ülke vatandaşlarına sağlanandan daha iyi koşullarda kalmanıza yardımcı olamayız. Buna karşın, talebiniz hâlinde hapishanede dini koşullara uygun yemek çıkartılması ve dini vecibelerin yerine getirilmesi için gereken asgari koşulların sağlanması konularında devreye girebilir; hapishane şartlarının uluslararası standartların altında bulunduğu hâllerde yerel idare ile temasa geçerek bunlara dikkat çekebiliriz. Talep etmeniz ve yerel/fiziki koşulların elvermesi hâlinde, hapishanede sizinle yüz yüze ve/veya telefonla konsolosluk görüşmesi yaparız.

19) Mahkûmiyetinizi tamamlamanızı müteakip hakkınızda yerel mahkemece verilmiş sınırdışı kararı varsa bunu engelleyemeyiz. Cezai ya da idari yargılama sürecine müdahil olamayız.

İLKELERİMİZ

Size yardım sağlarken;

-Nazik, yardımsever ve profesyonel olmaya;

-Konsoloslukla ilgili soruları, sorunun niteliğine bağlı olarak, şahsen, telefonda, posta ya da e-posta yoluyla en kısa sürede, en anlaşılır biçimde ve mevzuatımız çerçevesinde yanıtlamaya;

-Mevzuatımız, yerel mevzuat ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hangi konularda size yardımcı olabileceğimizi, baştan açık ve net bir şekilde anlatmaya;

-Mesai saatleri içinde ve dışında karşılaşabileceğiniz ve acil yardım gerektiren durumlarda devreye girmeye;

-Şahsi bilgilerinizi gizli tutmaya;

-İstisnasız tüm Türk vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaya;

-Konsolosluk hizmetleri ve desteğini önyargısız olarak sunmaya;

-Konsolosluk hizmetlerinin kalite ve etkinliğini Devletimizin imkânları çerçevesinde artırmaya çalışmaya;

-Konsolosluk hizmeti sunulan binalarımızın fiziki koşullarını Devletimizin imkânları çerçevesinde iyileştirmeye çalışmaya;

-Tarafınızdan bizlere çeşitli kanallardan iletilen yapıcı eleştirileri dikkate almaya;

-Şikâyetlere profesyonelce ve adilane yaklaşmaya özen gösteririz.

SİZDEN NE BEKLİYORUZ?

-Dış temsilciliklerimizde görevli personelimizin size karşı nazik, yardımsever ve profesyonel şekilde davranması zorunlu iken, sizlerin de dış temsilciliklerimizde görevli personelimizle temaslarınızda nezaket kuralları içinde hareket etmenizi;

-Konsolosluk desteğinin kamu kaynakları kullanılarak ve emek sarf edilerek gerçekleştirildiğini unutmamanızı;

-Gittiğiniz ülkenin kanun ve uygulamalarına riayet etmenizi;

-Gereksiz risklere atılmamanızı;

-Turist olarak gittiğiniz ülkelerde yasadışı/kaçak çalışmamanızı;

-Yurtdışında bulunduğunuz süre zarfında pasaport ve paranıza özenle sahip çıkmanızı; Çin’de pasaportunuzu kaybettiğinizde Çin makamlarından “kayıp belgesi” ve bilahare ayrıca “çıkış vizesi” almanız gerekeceğini ve bu işlemlerin 1 hafta-10 gün sürebildiğini unutmamanızı;

-Gerektiğinde size ulaşılabilmesi ve yardım sağlanabilmesi amacıyla, güncel kimlik ve irtibat bilgilerinizi en yakın dış temsilciliğimize düzenli olarak iletmenizi;

-Gerektiğinde bulunduğunuz ülkenin yerel makamlarından güvenliğiniz konusunda tavsiye almanızı ve bu tavsiyelere uymanızı bekliyoruz.

******Yurtdışına çıkmadan önce Dışişleri Bakanlığı’nın web-sayfasında yer alan “Yurtdışına Seyahat Edeceklere Konsolosluk Rehberi”ne göz atmanızı öneririz: http://www.mfa.gov.tr/yurt-disina-seyahat-edeceklere-konsolosluk-rehberi.tr.mfa

Atatürk

Hüseyin Emre Engin Consul General
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received only on mondays, wednesdays and fridays. On these days, Consulate staff starts distributing queue numbers to the applicants at 08.30 o'clock (at Floor-1). Visa applications are then received between 9.30-12.30 o'clock according to the queue numbers. For holidays in 2014, please click the "Contact" icon.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day