Zorunlu Genel Sağlik Sigortasi Uygulamasi Hakkinda Duyuru

Şanhay Başkonsolosluğu 06.02.20125510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun“ çerçevesinde 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir.

 

Genel sağlık sigortası Kanun gereği “zorunlu” olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de ikamet eden herkes 5510 sayılı Kanunun belirlediği şartlar içerisinde genel sağlık sigortalısı olmak ve Kanunun belirlediği şartlar çerçevesinde prim ödemek durumundadır.

 

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları bakımından ise istisna getirilmiştir.

 

Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan bilgi notuna  http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737/GSS_SORU_VE_CEVAPLAR_20120123.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737 adresinden ulaşılması mümkündür. Notun 36 ila 43. maddeleri yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yöneliktir.

 

Görev bölgemizde (Anhui, Jiangsu, Şanghay, Zhejiang) yaşayan; ancak ikamet adresini henüz Çin’e aldırmamış olan Türk vatandaşlarının ileride bir sıkıntıyla karşılaşmamak bakımından, bu işlemi ivedilikle yaptırmalarında yarar görülmektedir. Adrese kayıt sistemi hakkındaki Başkonsolosluğumuz duyurusuna http://sanghay.bk.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=129449 adresinden erişim sağlanabilir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Atatürk

Hüseyin Emre Engin Consul General
Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received only on mondays, wednesdays and fridays. On these days, Consulate staff starts distributing queue numbers to the applicants at 08.30 o'clock (at Floor-1). Visa applications are then received between 9.30-12.30 o'clock according to the queue numbers. For holidays in 2014, please click the "Contact" icon.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day