Adrese Kayit Sistemi Hakkinda Duyuru

Şanhay Başkonsolosluğu 18.08.2011Ülkemizdeki ilgili mevzuat uyarınca, vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Adres Beyan Formu” ile Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kaydedilmektedir.

 

Yurtdışında altı aydan fazla ikamet eden vatandaşlarımızın ikamet adresleri ise Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımızca AKS’ne kaydedilmektedir.

 

Bu itibarla,

 

- Vatandaşlarımızın adres bildirimlerini şahsen misyonlarımıza bildirmesi esastır. Ancak, istisnai durumlarda vatandaşlarımızın Dış Temsilciliklerimize özel kargo yoluyla bildirimde bulunması mümkündür.

 

- Şahsen yapılacak başvurularda nüfus cüzdanının ibrazı yeterli olup, özel kargoyla yapılacak başvurularda ise ekli dilekçenin doldurulup imzalanması ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte Başkonsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.

 

- Yerleşim yeri aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin adına adres beyanında bulunabilir.

 

- Ayrıca, noterden verilen temsil yetkisini ibraz edenlerin, temsil ettikleri kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunmaları da mümkündür.

 

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın yerleşim yeri adreslerini yurtdışına almaları Türkiye’de gerçekleştirecekleri pek çok işlemde de kolaylık sağlayacaktır. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretimde okullaşma oranının arttırılmasına yönelik yürütülen bir çalışma çerçevesinde, yabancı bir ülkede bulundukları halde, adres bilgileri Türkiye’de görünmeye devam eden ailelerin ilköğretim çağına gelmiş çocuklarının adres kayıtlarının yurtdışına alınmasının sağlanması kararlaştırılmıştır.  

 

Bu çerçevede, görev bölgemizde yaşayan ve yurtdışı adres bildirimlerini yapmamış olan vatandaşlarımız ile aynı adreste bulunan diğer aile üyelerinin adres kayıtlarının yurtdışına alınmasını ve Türkiye’de bulunan diğer adres bilgilerinin kaydedilmesini teminen Başkonsolosluğumuza başvurmaları önemle rica olunur.

 

Başkonsolosluğumuzda işlem yaptıracak tüm vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresleri incelenerek, adres bilgilerinin güncel olmadığı tespit edilen vatandaşlarımıza adres beyan formu doldurtularak adres bilgilerinin güncellenmesi sağlanacaktır.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Related Documents

Dilekçe örneği

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received only on mondays, wednesdays and fridays. On these days, Consulate staff starts distributing queue numbers to the applicants at 08.30 o'clock (at Floor-1). Visa applications are then received between 9.30-12.30 o'clock according to the queue numbers. For holidays in 2014, please click the "Contact" icon.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day