Yurtdışından Türkiye’ye Getirilen Kara Taşıtları Ile İlgili Olarak Geçici İthalat Rejimi Hakkında Duyuru

Şanhay Başkonsolosluğu 12.05.2011


Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızca Türkiye’ye getirilecek kara taşıtlarının Türkiye’ye geçici ithali konusunda Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’ndan alınan yazıda aşağıdaki hususlara değinilmektedir:  

- Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen kara taşıtlarına ilişkin işlemleri düzenleyen Gümrük Genel Tebliği 22 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

- Bu Tebliğ hükümleri uyarınca, geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkı yalnızca Türkiye Gümrük Bölgesi’nin dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır. Bu bağlamda, bir kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik sayılabilmesi için kişinin:

    - Yabancı bir ülkede ikametinin bulunması ve            
    - 1 yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen Türkiye dışında bulunması   gerekmektedir.  

- Bu şartları haiz kişilerce Türkiye’ye getirilecek taşıtlara en fazla 180 gün geçici ithalat süresi tanınmaktadır.   - Yurtdışından emekli olan kişiler için bu süre en fazla 1 yıldır.  

- Öte yandan, anılan Tebliğ’e eklenen bir hüküm uyarınca, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye kara taşıtı getiren kişinin beraberinde taşıtı olmaksızın geçici olarak Türkiye’den çıkış yapması da kolaylaştırılmış bulunmaktadır.  

Bu çerçevede, ilgili kişinin, Türkiye’ye girişte pasaportuna kaydedilen taşıtını yurtdışına beraberinde çıkartmadan veya gümrük denetimine bırakmadan Türkiye dışına geçici olarak çıkışı, gümrük idaresinin uygun görüşü ile ilgili kişiden, taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına dair bir taahhütname alınması şartına bağlanmıştır. Sözkonusu taahhütnamenin örneği ekte sunulmuştur.   

Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar

Taahhütname örneği

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Uzak mesafelerden gelecek vatandaşlarımızın önceden randevu almalarında fayda vardır. Mesai saatleri dışındaki acil durumlarda 7/24 faaliyet gösteren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz (Tel:00903122922929). 2014'de Başkonsolosluğun kapalı olacağı tarihler için "İletişim" başlığına bakınız.
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl
15.2.2018 21.2.2018 Bahar Bayramı (Çin Yeni Yılı)
5.4.2018 6.4.2018 Mezar Ziyareti Günü (Qingming Jie)
30.4.2018 1.5.2018 Emek Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
18.6.2018 18.6.2018 Ejderha Kayığı Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
24.9.2018 24.9.2018 Güz Ortası Bayramı
1.10.2018 5.10.2018 ÇHC Ulusal Günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayram