1111 Sayili Askerlik Kanunu’nda Yapilan Değişiklikle İlgili Duyuru

Pekin Büyükelçiliği 16.02.2011

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NDA YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ DUYURU

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa “Geçici 43’üncü Madde” olarak dercedilmiş ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun değişikliği ile ilgili bilgilere:

www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi yukarıda kayıtlı bağlantıda verilmekle birlikte, anılan kanun değişikliğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, özetle aşağıdaki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir:

Yararlanma şartları:

08 Şubat 2011 tarihinden önce her ne sebeple olursa olsun yasa kapsamından çıkarılan ve yeniden dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma hakkı kalmayan yükümlülerden aşağıdaki şartları taşıyanlar, Geçici 43’üncü madde kapsamında başvuruda bulunabilirler.

(a) Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren statüsünde veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile bulunuyor olmak.

(b) Bir iş sözleşmesine bağlı olarak, yurt dışında kurulu şirketlerce işletilen yabancı bayraklı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.

(c) Yurt içinde geçen süreler hariç fiîlen en az toplam 3 yıl süreyle yurt dışında çalışmış olmak.

(ç) Dövizle askerlik hizmeti haricinde herhangi bir statüde yurt içinde askerlik hizmetine başlamamış olmak.

Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Atatürk

Hüseyin Emre Engin Consul General
Monday - Friday

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00

Visa applications are received every weekday between 09.30 and 12.30.
1/1/2021 1/3/2021 New Year Holiday
2/11/2021 2/17/2021 Spring Festival
4/3/2021 4/5/2021 Qingming Festival
5/1/2021 5/5/2021 Labor Day
5/13/2021 5/13/2021 Eid al-Fitr
6/12/2021 6/14/2021 Dragon Boat Festival
7/20/2021 7/20/2021 Eid al-Adha
9/19/2021 9/21/2021 Mid Autumn Festival
10/1/2021 10/7/2021 Chinese National Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkey's National Day